កម្មវីធីដកប្រាក់កាន់តែច្រេីន!! ទទួលរង្វាន់កាន់តែច្រេីន

រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ

រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត 10 ដុល្លារ

វិធីចូលរួមលេងអតិថិជនត្រូវមានការដកប្រាក់ចាប់ពី 1000 ដុល្លារឡេីងទៅ
ពេលវេលាកំណត់1/6/2021 00:00 – 00:00 – 15/6/2021 00:00 – 00:00 (GMT+7)
សរុបប្រាក់រង្វាន់2500 ដុល្លាររៀងរាល់ 2 សប្តាហ៍

តារាងពិន្ទុត្រូវបានធ្វើការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ

លេខរៀងឈ្មោះប្រើប្រាស់ដកប្រាក់ចំនួន
1bor***3,400.00
2detha***3,145.00
3don***2,500.00
4dyd***1,600.00
5phin***595.00
6dali***450.00
7thourn***360.00
8pisal***265.19
9117chh***251.00
10vut***243.00
11bona***216.00
12lin***200.00
13orhso***180.00
14sokch***176.00
15thoeun***165.00
16kea***150.00
17nan***135.94
18kimhen***120.00
19hong***​100.00
20seyha3***100.00
21roeu***90.00
22sor***75.00
23dii***70.00
24surna***56.00
25sea***50.00
 • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះត្រូវមានចំនួននៃការដកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ។
 • អតិថិជនដែលធ្វេីការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ ១ តាមលំដាប់លំដោយរៀងមក។
 • ជាមួយនឹងរង្វាន់ដូចខាងក្រោម:
  រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ
  រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត10ដុល្លារ
 •  អ្នកឈ្នះគឺអតិថិជនដែលមានការលេងរង្វិលជុំច្រេីនបំផុត។ និងមានចំនួនការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុត ក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។