កម្មវីធីដកប្រាក់កាន់តែច្រេីន!! ទទួលរង្វាន់កាន់តែច្រេីន

រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ

រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត 10 ដុល្លារ

វិធីចូលរួមលេងអតិថិជនត្រូវមានការដកប្រាក់ចាប់ពី 1000 ដុល្លារឡេីងទៅ
ពេលវេលាកំណត់1/6/2021 00:00 – 00:00 – 15/6/2021 00:00 – 00:00 (GMT+7)
សរុបប្រាក់រង្វាន់2500 ដុល្លាររៀងរាល់ 2 សប្តាហ៍

តារាងពិន្ទុត្រូវបានធ្វើការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ

លេខរៀងឈ្មោះប្រើប្រាស់ដកប្រាក់ចំនួន
1kevi***11,822.17
2ravan***5,109.00
3vibo***5,050.00
4narit***4,168.00
5phall****3,524.00
6laksmiy***2,500.00
7lakchys***2,200.00
8borey***1,400.00
9lyh***1,200.00
10nutch***1,100.00
11mads***900.00
12hen***900.00
13sophea***750.00
14samnan***650.00
15yay***611.00
16phen***500.00
17thim***450.00
18real***​420.00
19sidoe***400.00
20buntho***300.00
21chead***280.00
22bori***227.00
23soksrean***​110.00
24thor***100.00
25chha***100.00

អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះត្រូវមានចំនួននៃការដកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ។

អតិថិជនដែលធ្វេីការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ ១ តាមលំដាប់លំដោយរៀងមក។

ជាមួយនឹងរង្វាន់ដូចខាងក្រោម:
រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ
រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ
រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ
រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត10ដុល្លារ
***អ្នកឈ្នះគឺអតិថិជនដែលមានការលេងរង្វិលជុំច្រេីនបំផុត។ និងមានចំនួនការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុត ក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។