កម្មវីធីដកប្រាក់កាន់តែច្រេីន!! ទទួលរង្វាន់កាន់តែច្រេីន

រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ

រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត 10 ដុល្លារ

វិធីចូលរួមលេងអតិថិជនត្រូវមានការដកប្រាក់ចាប់ពី 1000 ដុល្លារឡេីងទៅ
ពេលវេលាកំណត់1/6/2021 00:00 – 00:00 – 15/6/2021 00:00 – 00:00 (GMT+7)
សរុបប្រាក់រង្វាន់2500 ដុល្លាររៀងរាល់ 2 សប្តាហ៍

តារាងពិន្ទុត្រូវបានធ្វើការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ

លេខរៀងឈ្មោះប្រើប្រាស់ដកប្រាក់ចំនួន
1por***4,658.00
2tom***1,405.00
3lund***1,000.00
4rasm***785.00
5tha***650.00
6somna****500.00
7rum***100.65
8naro***84.00
9hean***76.00
10san***75.00
11khi***54.00
12rin***46.00
13pinoe***40.00
14vd2***40.00
15 meanvic***34.00
16inso***32.00
17surna***31.00
18siju***​30.00
19povsa***29.00
20sotsore***27.00
21hongna***13.00
22rasm***​10.00
23kolv***5.00
24pheak***5.00
25*******
 • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះត្រូវមានចំនួននៃការដកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ។
 • អតិថិជនដែលធ្វេីការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ ១ តាមលំដាប់លំដោយរៀងមក។
 • ជាមួយនឹងរង្វាន់ដូចខាងក្រោម:
  រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ
  រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត10ដុល្លារ
 •  អ្នកឈ្នះគឺអតិថិជនដែលមានការលេងរង្វិលជុំច្រេីនបំផុត។ និងមានចំនួនការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុត ក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។