កម្មវីធីដកប្រាក់កាន់តែច្រេីន!! ទទួលរង្វាន់កាន់តែច្រេីន

រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ

រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ

រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត 10 ដុល្លារ

វិធីចូលរួមលេងអតិថិជនត្រូវមានការដកប្រាក់ចាប់ពី 1000 ដុល្លារឡេីងទៅ
ពេលវេលាកំណត់1/6/2021 00:00 – 00:00 – 15/6/2021 00:00 – 00:00 (GMT+7)
សរុបប្រាក់រង្វាន់2500 ដុល្លាររៀងរាល់ 2 សប្តាហ៍

តារាងពិន្ទុត្រូវបានធ្វើការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ

លេខរៀងឈ្មោះប្រើប្រាស់ដកប្រាក់ចំនួន
1heang***4,819.14
2mao***2,550.00
3sochea***2,330.00
4laksmiy***2,282.00
5sokl***1,370.00
6reaksa***1,300.00
7veasna***923.00
8lyh***840.00
9king8***790.00
10chlty***776.00
11pisa***746.00
12roeun***527.00
13thamv***460.00
14bro**450.00
15lypisl***400.00
16bunn***382.00
17eng8***350.00
18yimye***350.00
19sokyo***300.00
20phirun***288.00
21theari***280.00
22kimsor***250.00
23kuo***240.00
24net***220.00
270.00 head***220.00
 • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នេះត្រូវមានចំនួននៃការដកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ។
 • អតិថិជនដែលធ្វេីការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ ១ តាមលំដាប់លំដោយរៀងមក។
 • ជាមួយនឹងរង្វាន់ដូចខាងក្រោម:
  រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានក្រេឌីត 500 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានក្រេឌីត 300 ដុល្លារ
  រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានក្រេឌីត 100 ដុល្លារ
  រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត: (រង្វាន់ទី 4-20 ) ទទួលបានក្រេឌីត10ដុល្លារ
 •  អ្នកឈ្នះគឺអតិថិជនដែលមានការលេងរង្វិលជុំច្រេីនបំផុត។ និងមានចំនួនការដកប្រាក់ច្រេីនបំផុត ក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។